Aktualności

5 marzec 2013
Zniżka na III Ogólnopolską Konferencję Dietetyki dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. dr hab. n. med. Tomasza Kostki studenci Wydziału NoZ Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymali dofinansowanie na udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki. Obecnie opłata dla studentów z dofinansowaniem wynosi 50zł, natomiast reszta pokrywana jest ze środków Uczelni. Ponadto studentom biorącym udział w Konferencji przysługuje zwolnienie z zajęć w dn. 05.04.2013r.

W imieniu Władz Stowarzyszenia jak i studentów dziękujemy za inicjatywę Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu, która umożliwi uczestnictwo większej grupy studentów w Kongresie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net