Zakres szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE SZEREG ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH
Z PROWADZENIEM GABINETU DIETETYCZNEGO M.IN.:


1.Informacje wprowadzające na temat RODO;

2.Do kogo i w jakim zakresie znajdą zastosowanie przepisy RODO?;

3.Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na gruncie RODO;

4.Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych;


5.Prawa osoby której dane są przetwarzane;

6.Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO);

7.Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji);

8.Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych;

9.Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

10. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net