Aktualności

20 marzec 2018
W związku z licznymi pytaniami dietetyków, dotyczącymi interpretacji Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Polskie Stowarzyszenie Dietetyków złożyło w tej sprawie zapytanie do Ministerstwa Zdrowia.

W załączniku powyższej ustawy w poz. 10 wskazano, że „Współczynnik pracy” dla pracowników wykonywujących zawód medycznych inny niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia, wynosi 0,64. Za osobę wykonująca zawód medyczny, rozumie się osobę wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym. Polskie Stowarzyszenie Dietetyków zadało Ministerstwu pytanie czy na podstawie powyższej ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, należy uznać, że osoba zatrudniona na stanowisku dietetyka, spełnia wszelkie kryteria ustawy z dn. 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonywujących zawody medyczne i przysługuje jej minimalne wynagrodzenie w wysokości min. 0,64 Współczynnika pracy. 

Jeżeli potwierdzi się nasza interpretacja powyższych ustaw, będzie to podstawa do walki dietetyków o podwyższenie wynagrodzeń zatrudnionych w systemie opieki zdrowotonej w podmiotach niebędących przedsiębiorstami. Ministerstwo powinno udzieli Stowarzyszeniu odpowiedzi w przeciągu najbliższych 2 tygodni.
 


Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net