Wytyczne dla autorów
Zapraszamy wszystkich dietetyków, studentów oraz pozostałych uczestników do prezentacji prac własnych podczas podczas swój sesji: ustnej i posterowej na V Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w Łodzi w dn. 10-11.04. 2015r.
 
W pliku do ściągnięcia (poniżej) znajdują się wszelkie wytyczne do przygotowania streszczeń publikowanych w książce konferencyjnej, prezentacji oraz posterów.
W sesji prac własnych może wziąć udział każdy uczestnik konferencji, który zarejestruje się na konferencję oraz dokona stosownej opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie. Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się zarówno prace oryginalne jak i poglądowe. Każda z prac zostanie oceniona przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję. 

 
TERMINARZ

UWAGA NOWY TERMINARZ!
 
30.01.2015r.- przekazanie ostatecznego tematu wygłaszanego wykładu lub prezentowanego plakatu, wraz z ogólnym konspektem wystąpienia.
06.02.2015r.- przekazanie konspektów i streszczeń przygotowanych do druku na adres e-mail: aantczak@psdiet.pl
16.02.2015r.- ogłoszenie prac i plakatów przyjętych do prezentacji podczas konferencji
15.03.2015r.- przekazanie plakatów naukowych przygotowanych do druku na adres e-mail: aantczak@psdiet.pl
06.04.2015r.- przekazanie prezentacji do wygłoszenia podczas konferencji na adres e-mail: aantczak@psdiet.pl
10-11.04.2015r.- wygłoszenie wykładu oraz prezentacje plakatów zgodnie z harmonogramem V Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki


 
WYSTĄPIENIA
 
Harmonogram wystąpień szczegółowo zostanie przedstawiony w planie najpóźniej w połowie marca 2015r. Podczas sesji wykładowej prac własnych uczestników obowiązuje czas wystąpienia 15 minut. Po każdym wykładzie przewidzianych jest 5 minut na pytania uczestników Konferencji. Podczas sesji posterowej uczestnicy zobowiązani będą do obecności przy przygotowanych plakatach naukowych i udzielaniu odpowiedzi uczestnikom konferencji podczas przerwy kawowej drugiego dnia Konferencji.
 
Pliki do pobrania:copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net