Inne wydarzenia

15 październik 2012
Wszechnica Żywieniowa zaprasza na prezentację prelekcji on-line po wejściu na stronę prezentacji, zaloguj się jako gość wpisując swoje imię
( . Enter as a Guest)
Obecnie oferujemy tylko odbiór prezentacji, bez możliwości uczestniczenia w dyskusji.
Prosimy internautów o niezadawanie pytań podczas wykładów. Wykładowcy nie będą na nie odpowiadali.Proponujemy natomiast nadsyłanie pytań pocztą elektroniczną na podany niżej adres, najlepiej z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Wykładowcy odpowiedzą na nie podczas swoich wystąpień.
Uprzedzamy też, że jakość odbioru jest zależna od posiadanego łącza internetowego.
Tel.: 22 59 37 004
Kierownik
mgr Hanna Wysocka
Link do uczestnictwa w konferencji on-line :         kliknij tutaj

Prelekcje odbywają się:
w trzecią środę miesiąca, o godz. 17.15,

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net