Konferencje

25 luty 2013
Zakład Higieny i Fizjologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz firma TECNA Sp. z O.O. organizują VIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową, w której wezmą udział także przedstawiciele zagranicznych instytutów naukowo-badawczych, które zajmują się problemami żywienia, stanu odżywienia oraz higieną żywności i żywienia.
PROGRAM
Grupy tematyczne Konferencji:
  • Informatyka w naukach o żywności i żywieniu.
  • Żywienie immunomodulacyjne w zdrowiu i chorobie.
  • Nowe uzależnienia (dopalacze, napoje energetyzujące itp.)
  • Problemy żywnościowo - żywieniowe w służbach mundurowych.
  • Ocena jakości żywności Woda – wymagania higieniczne i zalecenia żywieniowe.
  • Varia.
Jakkolwiek tematem wiodącym Konferencji jest informatyka w naukach o żywności i żywieniu, to jednak, tradycyjnie dotyczyć będzie ona wszystkich zagadnień w ww. grupach tematycznych.

TERMIN
03-06 września 2013 roku.

ORGANIZATORZY
Wojskowy Instytut Higieny i  Epidemiologii,
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych,
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła  II,
TECNA Sp. z o.o.
 
MIEJSCE
Państwowja Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
ul. Sidorska 95/97,
21-500 BIAŁA PODLASKA.

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
całkowity koszt to 950 zł.

REJESTRACJA
na stronie internetowej www.wihe.waw.pl


więcej...


źródło: www.wihe.waw.pl


Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net