Trends in Dietetics 2017
 

Wiedza o żywności i żywieniu jest jedną z najintensywniej rozwijających się dziedzin nauki, a wpływ poszczególnych wzorców odżywiania czy też substancji zawartych w pożywieniu  na organizm człowieka jest przedmiotem ogromnej liczby badań. Niejednokrotnie ich wyniki przynoszą sprzeczne wnioski, co znacznie utrudnia opracowanie jednolitego stanowiska dotyczącego szeregu problemów związanych z obszarem nauki o żywności i żywieniu. Dietetykom i żywieniowcom nie są więc obce zagadnienia i teorie, które przez wiele lat nadal pozostają bez jednoznacznego objaśnienia naukowego.

Konferencja Trends in Dietetics ma stać się ogólnopolskim forum do poszukiwania odpowiedzi 
i stawiania nowych pytań, a przede wszystkim szerokiej wymiany wiedzy i opinii wśród specjalistów zajmujących się dietetyką zarówno w sposób naukowy jak i zawodowy. Konferencja w całości będzie poświęcona najnowszym trendom w dziedzinie dietetyki i nauk o żywności oraz żywieniu. 

Ważnym elementem każdej edycji konferencji będzie merytoryczna dyskusja po każdym panelu tematycznym, do której już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

 copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net