Trends in Dietetics 2016
TRENDS IN DIETETICS 2016
Wiedza o żywności i żywieniu jest jedną z najintensywniej rozwijających się dziedzin nauki, a wpływ  poszczególnych wzorców odżywiania, czy też substancji zawartych w pożywieniu  na organizm człowieka jest przedmiotem ogromnej liczby badań. Niejednokrotnie ich wyniki przynoszą sprzeczne wnioski, co znacznie utrudnia opracowanie jednolitego stanowiska dotyczącego szeregu problemów związanych z obszarem nauki o żywności i żywieniu. Dietetykom i żywieniowcom nie są więc obce zagadnienia i teorie, które przez wiele lat nadal pozostają bez jednoznacznego objaśnienia naukowego.

Konferencja Trends in Dietetics ma stać się ogólnopolskim forum do poszukiwania odpowiedzi i stawiania nowych pytań, a przede wszystkim szerokiej wymiany wiedzy i opinii wśród specjalistów zajmujących się dietetyką zarówno w sposób naukowy jak i zawodowy. Konferencja w całości będzie poświęcona najnowszym trendom w dziedzinie dietetyki i nauk o żywności i żywieniu. 

Ważnym elementem każdej edycji konferencji będzie merytoryczna dyskusja po każdym panelu tematycznym do której już dzisiaj serdecznie zapraszamy! 
 copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net