Konferencje

18 sierpień 2015
Konferencja Trends in Dietetics ma stać się ogólnopolskim forum do poszukiwania odpowiedzi i stawiania nowych pytań, a przede wszystkim szerokiej wymiany wiedzy i opinii wśród specjalistów zajmujących się dietetyką zarówno w sposób naukowy jak i zawodowy. Konferencja w całości będzie poświęcona najnowszym trendom w dziedzinie dietetyki i nauk o żywności i żywieniu. 

ORGANIZATOR    
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
ul. Wileńska 38,  94-011 Łódź

TERMIN
7 listopada 2015r.

MIEJSCE
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 ul. Pomorska 251,
 92-213 Łódź

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
500-600 osób

WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.psdiet.pl w zakładce "zapisy
 • Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym prze Organizatora.
Liczba    miejsc    ograniczona !!
 
Uwaga! W przypadku większej liczby uczestników aniżeli ilość przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu na konferencje decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność rejestracji.
 
KOSZT UCZESTNICTWA

Opłaty uczestnictwa w konferencji Trends in Dietetics wynoszą:

  do 25.09.2015.  po 25.09.2015r.
 • studenci
 • osoby będące członkami PSD (mający opłaconą aktualną składkę członkowską)
110,00 zł 140,00 zł
 • pozostali uczestnicy nie będący członkami PSD
150,00 zł 180,00 zł


Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr:
 
23 1090 2705 0000 0001 2962 0828
 
Dane do przelewu:
Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
ul. Turoszowska 25, 91-025 Łódź
 
W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko- TID 2015
 
KONTAKT 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Komitet Organizacyjny Ogólonpolskiej Konferencji Naukowej Trends in Dietetics
ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź

kontakt z mediami i współpraca: s.ataniel@psdiet.pl

zapisy, płatności i rachunki e-mail: aantczak@psdiet.pl

sponsorzy: e-mail: kgwozdowski@psdiet.pl

Plan ramowy konferencji naukowej Trensd in Dietetics 2015

 
8.00-9.00  REJESTRACJA
9.30-9.45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
9.45-10.15
Dieta Paleo- optymalny model żywienia czy kolejna moda?
 • Dyskusja
10.15-10.45
Zastosowanie diety Intermittent fasting w żywieniu sportowców
 • Dyskusja
10.45- 11.15           Baby Led Weaning – szalony trend, czy awangardowy kanon w żywieniu niemowląt?
 • Dyskusja
11.45-12.00 Sesja satelitarna
 
12.00-12.30 Trehaloza- właściwości, zastosowanie
 • Dyskusja
12.30-13.00 Kandydoza i przepuszczalność jelitowa – implikacje zdrowotne
 • Dyskusja
13.00-13.30 Projekt badawczy żywność bioaktywna – wyniki
 • Dyskusja
13.30-14.00 Dieta specyficznych węglowodanów (SCO) w terapii autyzmu
 • Dyskusja
14.00-15.00 Obiad
15.00-15.30 Kontrowersje wokół białka sojowego w diecie mężczyzny
 • Dyskusja
15.30-16.00
Zasadności stosowania suplementów diety zawierających związki mające na celu normalizację stężenia  glukozy we krwi
 • Dyskusja
16.00-16.30
Nieceliakalna nadrważliwość na gluten –  nowe schorzenie, czy nowa moda? 
 • Dyskusja
16.30-17.00 Nowe strategie leczenia żywieniowego choroby Haschimoto
 • Dyskusja
17.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 
ROZDANIE CERTYFIKATÓW 
 

 


Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net