Sprawozdanie

17 październik 2012
W dniach 25-26 marca 2011 r. odbyła się  I Ogólnopolska Konferencja Studentów Dietetyki, której tematem przewodnim była:  „Przyszłość dietetyki w polskim systemie ochrony  zdrowia”. 
   W dniach 25-26 marca 2011 r. odbyła się  I Ogólnopolska Konferencja Studentów Dietetyki, której tematem przewodnim była:  „Przyszłość dietetyki w polskim systemie ochrony  zdrowia”.

    Konferencja została zorganizowana  przez członków Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków , a także przez Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy  wparciu Samorządu Studentów oraz Władz  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Udział  w konferencji wzięło ponad 150 studentów  z 13 różnych uczelni medycznych. Sympozjum  swoją obecnością uświetnili przedstawiciele  Władz Uczelni oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Władz  Miasta Łodzi, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na konferencję przybyli również licznie pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

    Uroczyste otwarcie obrad miało miejsce 25  marca 2011 r. o godzinie 16:30. Przybyłych  gości powitali m.in. prof. dr hab. n. med. Anna  Jegier (Prorektor ds. Nauczania i Wychowania  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi),  prof. dr  hab. n. med. Tomasz Kostka (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu), prof. dr hab. n. med. Joanna Ciosek (Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku dietetyka), dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki oraz  Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji), Tomasz Kacprzak (Przewodniczący Rady Miasta Łodzi) oraz Kamil Gwozdowski  (przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Dietetyki).  Całość uroczystości poprowadził Wojciech Kosakowski ( Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Dieteyków). Po  uroczystym otwarciu rozpoczęła się I sesja konferencji prowadzona przez  prof. dr. hab. n. med. Jana Chojnackiego oraz dr. hab. n. med. Leszka Czupryniaka. Obrady tej sesji dotyczyły przede wszystkim sytuacji zawodu dietetyka  w Polsce oraz w Europie. Sesja została uwieńczona krótką dyskusją prowadzoną przez  prof. Chojnackiego.Uczestnicy konferencji po zakończeniu obrad udali się na uroczystą kolację, a następnie na spotkanie integracyjne.
   
   Drugi dzień konferencji rozpoczął się już o godzinie 9:00 sesją II, prowadzoną przez prof. dr hab. n. med. Joannę Ciosek oraz  dr hab. n. med. Grażynę Klupińską. Sesja dotyczyła leczenia dietetycznego w wybranych chorobach somatycznych. W przerwie obrad odbyła się również sesja satelitarna, w której swoje przedstawili nasi sponsorzy: firma Medkonsulting oraz Oleofarm. Podczas przerwy kawowej  studenci mieli również możliwość zapoznania się z materiałami oraz stoiskami pozostałych sponsorów m.in. firmy Correct Line, AlproSoya, Cambridge Diagnostics, PZU SA, Taxi Plus, Wydawnictwa Termedia oraz PZWL.
   
   III Sesja prowadzona przez  dr n. med. Ewę  Walecką-Kapicę oraz lek. med. Grażynę Kulig polegała na prezentacji prac własnych studentów kierunku dietetyka z różnych uczelni medycznych. Powyższe prace były oceniane przez  Komisję w składzie:  dr hab. n. med. Grażyna Klupińska, prof. dr hab. n. med. Joanna Ciosek oraz  prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska. Po długich obradach Komisja wyłoniła prace, którym przyznano dwa  pierwsze miejsca oraz jedno drugie miejsce. Drugą nagrodę otrzymała  Daria Domańska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi natomiast zwyciężczyniami konferencji zostały  Angelika Kargulewicz oraz Agata Juruć - przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W międzyczasie wśród uczestników konferencji zostały rozlosowane wagi ufundowane przez firmę Medkonsulting, a także książki ufundowane przez Wydawnictwa PZWL i Termedia. Zarówno uczestnicy, jak i zaproszeni goście, wyrazili ogromną chęć uczestnictwa w następnej  edycji Ogólnopolskiej Konferencji  Dietetyki.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net