Sprawozdanie
10-11 kwietnia 2015r. odbyła się V edycja Ogólnopolska Konferencja Dietetyki organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków we współpracy z  Studenckim Kołem Naukowym Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym roku Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego gościło prawie tysiąc uczestników (dietetyków, studentów dietetyki oraz pracowników naukowych) stając się największym w Polsce wydarzeniem naukowym skupiającym specjalistów i studentów zajmujących się problematyką żywienia i żywności.

Tematyka tegorocznego zjazdu została poświęcona nowoczesnym trendom w wegetarianizmie oraz wybranym problemom żywienia dzieci. Zgromadzanych gości powitała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. Tomasz Kostka. Wśród prelegentów konferencji znaleźli się znakomici specjaliści m.in. Prof. Hanna Szajewska - kierownik kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. Halina Weker - Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Prof. Janusz Książyk - kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie oraz Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek – kierownik Zakładu Żywienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był Prof. Leszek Czupryniak.

Z uwagi na potrzebę wspierania działalności naukowej z zakresu dietetyki dwie sesje- posterowa oraz sesja wystąpień ustnych zostały w całości poświęcone pracom własnym uczestników. Spośród wszystkich prac komisja oceniająca w składzie: Prof. Joanna Ciosek, Prof. dr hab. n. med   Halina Weker oraz Dr Witold Klemarczyk szczególnie wyróżniła 8 prac, z których w sesji wystąpień ustnych najlepszą okazała się praca Anny Goszkiewicz p.t. Mikroorganizmy jelita grubego i ich aktywność w dzieci na diecie wegetariańskiej, natomiast w sesji posterowej praca Joanny Spytek pt Oddziaływanie dietetyczne jako wsparcie w leczeniu autyzmu w dzieci.

Dnia 10 kwietnia odbył się również panel dyskusyjny poświęcony tematyce przyszłości dietetyki w polskim systemie ochrony zdrowia  z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości oraz Uczelni Wyższych.

 copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net