Sprawozdanie

 
W dniach 23-24 marca 2012r. w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Rubin położonym przy ulicy Lodowej 94, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy wsparciu Organizacji Studenckiech oraz Władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Udział w konferencji wzięło ogólnie ponad 500 uczestników, zarówno studentów jak i dietetyków. Organizowany zjazd swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz goście specjalni Pani Profesor Anne de Looy z University of Plymouth a także Pan Profesor Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  Na konferencję przybyli również w licznym gronie pracownicy naukowi z Wyższych Uczelni z całej Polski. 
 
Uroczyste otwarcie obrad miało miejsce 23 marca 2012r. o godzinie 09.00. Przybyłych gości powitali m.in. Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski (Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu), Pani Profesor Anne de Looy (University of Plymouth) oraz Pan Kamil Gwozdowski (przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki). 
 
Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się sesja wstępna podczas, której pierwszy referat dotyczący wydarzeń w dietetyce w roku 2011 wygłosił Pan Kamil Gwozdowski. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji prowadzona przez Prof. dr hab. n. med. Jana Chojnackiego oraz dr Annę Brytek-Materę. Obrady tej sesji dotyczyły przede wszystkim wykorzystania aspektów psychologii we współczesnej dietetyce. Po zakończeniu pierwszej sesji uczestnicy udali się na obiad, a zaraz po jego zakończeniu swój pierwszy wykład przeprowadziła Pani Profesor Anne de Looy, opowiadając o kompetencjach i zadaniach dietetyka. Zaraz po powyższym wykładzie rozpoczęła się sesja druga konferencji prowadzona przez Pana Mgr Michała Wintera oraz Pana Tomasza Chudzika. Sesja ta poświęcona była zagadnieniom biznesowym we współczesnej dietetyce i pracy dietetyka.  Na zakończenie tej sesji, swoją bogatą ofertę produktową mogli zaprezentować uczestnikom główni sponsorzy tegorocznej konferencji.
Po zakończeniu obrad wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą kolację, a następnie na spotkanie integracyjne w klubie Medyk na ul. Lumumby w Łodzi. 
 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się  o godzinie 9.30 sesją trzecią prowadzoną przez Prof. dr hab. n. med. Joannę Ciosek oraz Dr hab. n. med. Grażynę Klupińską. Sesja ta poświęcona była zagadnieniom kontrowersji we współczesnej dietetyce.  Podczas tej sesji prelegentami byli Goście Specjalni tj. Prof. Anne de Looy oraz Prof. Dr hab. n. med.  Jan Lubiński, którego wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Sesja czwarta poprowadzona została przez Panią Mgr Annę Zielińską oraz Mgr Katarzynę Łokieć. Podczas obrad tej sesji prezentowane były prace własne uczestników konferencji. Powyższe pracę oceniała Komisja w składzie: Dr hab. n. med. Grażynę Klupińską, Prof. dr hab. n. med. Krystyna Grzybowska oraz Prof. dr hab. n. med. Krystynę Fabianowską-Majewską. Po długich i burzliwych obradach Komisja wyłoniła ostatecznie najlepsze pracę, za które przyznano cenne nagrody. Zwyciężczynią w konkursie prac własnych okazała się Pani Angelika Kargulewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, za pracę dotyczącą najnowszych zaleceń żywieniowych dla pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Sponsorem nagród w czwartej sesji była firma Medkonsulting z Poznania.
 
Zarówno uczestnicy jak i zaproszeni goście wyrazili ogromną chęć uczestnictwa w następnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki która z pewnością odbędzie się w marcu roku 2013.
Podczas przerw uczestnicy mieli możliwość zapoznania się również z materiałami oraz stoiskami pozostałych sponsorów m.in. firmy Medkonsulting, Oleofarm, AlproSoya, Sante, Ichem, Metabolic Balance, Cambridge Diagnostics, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Vivalavita, Taxi Plus, Wydawnictwa Termedia oraz księgarni Psyche.
 copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net