Sesja prac własnych
SESJA PRAC WŁASNYCH

 
Poniżej publikujemy listę prac własnych przyjętych do prezentacji podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki. Przypominamy, że przynajmniej jeden z autorów pracy jest zobowiązany do uczestnictwa w konferencji i odpowiedzi na pytania podczas sesji ustnej lub posterowej. W przypadku braku dokonania opłaty lub nieobecności autora praca nie będzie prezentowana. Jednocześnie informujemy, że w sytuacjach szczególnych lista prac może ulec zmianie. 

Lista prac zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica (kolejność prac jest przypadkowa:
 
SESJA USTNA
 1. NIEZDROWE ZMIANY DZIĘKI PRACY NA ZMIANY – PERSPEKTYWA KONSEKWENCJI ZDROWOTNYCH JAKIE MOŻE NIEŚĆ ZA SOBĄ ZMIANOWOŚĆ PRACY
Paweł Szewczyk1, Angelika Dziuba2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Dietetyki, 2
 1. WPŁYW SPOSOBU ROZSZERZANIA DIETY (BLW) NA ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE DZIECI W WIEKU 1-3 LATA
Daria Masztalerz1, Monika Zielińska1, Jadwiga Hamułka1
1Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
 1. PORÓWNANIE UŻYTECZNOŚCI WSKAŹNIKÓW RYZYKA WYSTĄPIENIA ZESPOŁU METABOLICZNEGO (BMI, WHR, WHtR i BRI) W PCOS
Iwona Zieleń-Zynek1, Joanna Kowalska1, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska1
1 Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 1. STRES MATKI W OKRESIE CIĄŻY JAKO CZYNNIK ZWIĘKSZAJĄCY RYZYKO ROZWOJU NADWAGI I OTYŁOŚCI U POTOMSTWA 
Ewa Bryl, Tomasz Hanć
Zakład biologii rozwoju człowieka, Instytut Antropologii,  Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 1. WPŁYW SPOŻYCIA CUKRÓW PROSTYCH NA ROZWÓJ NIEALKOHOLOWEJ STŁUSZCZENIOWEJ CHOROBY WĄTROBY – OPIS PRZYPADKU
Krasińska A.1, Skowrońska B.1, Bogdańska-Kaczmarek B.1, Nowaczyk J. 1, Fichna P.1
1Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 1. WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I SKŁADNIKÓW DIETY NA STĘŻENIE IRYZYNY WE KRWI KOBIET Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM
Mikulska Aniceta Ada*1,2, Grzelak Teresa*1, Pelczyńska Marta1, Sperling Marcelina1, Grupińska Joanna3, Bogdański Paweł4, Pupek-Musialik Danuta5, Czyżewska Krystyna1
1Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Studenckie Koło Naukowe Nutrigenomiki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3Zakład Chemii Ogólnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 4Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
*jeden z dwóch pierwszych autorów, posiadających równy udział w przygotowaniu pracy
 1. CZY POTRZEBUJEMY STANDARDÓW ŻYWIENIA DLA PACJENTA PODDAWANEGO ZABIEGOWI KRIOLIPOLIZY?
Honorata Mruk1,4 , Anna Wolska1, Dominika Pokrywka1, Dominika Maciejewska1Ewa Stachowska1.
Praca powstała we współpracy z lekarzami: K. Skibicka, A. Brodkiewicz2,3
1Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2Brodkiewicz&Skibicka Medical Center, 3Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii dziecięcej, 4Studentka kierunku lekarskiego, Pomorski Uniwersytet Medyczyny w Szczecinie
 1. NEUROPEPTYD W, LEPTYNA, ADIPONEKTYNA, STATUS ANTYOKSYDACYJNY A STAN ODŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ TYPU 1
Grzelak Teresa1, Mikulska Aniceta Ada1,2, Wędrychowicz Anna3, Pelczyńska Marta1, Sperling Marcelina1, Czyżewska Krystyna1
1Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Studenckie Koło Naukowe Nutrigenomiki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 3Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
SESJA PLAKATOWA
 
 1. JEDZĄ ZA DWOJE CZY DLA DWOJGA? – OCENA PRZYROSTU MASY CIAŁA POLEK W CIĄŻY
Angelika Dziuba1, Paweł Szewczyk2
1SKN Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 2Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 1. POLIMORFIZMY GENETYCZNE I UDZIAŁ TŁUSZCZÓW W DIECIE A KSZTAŁTOWANIE POZIOMU WSKAŹNIKA INSULINOOPORNOŚCI 
Suliga Katarzyna1, Grzelak Teresa2, Czyżewska Krystyna2
1Studenckie Koło Naukowe Nutrigenomiki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; 2Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 1. ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY INDEKSEM I ŁADUNKIEM GLIKEMICZNYM A CAŁKOWITYM STATUSEM ANTYOKSYDACYJNYM U CHORYCH NA RAKA PŁUCA
Katarzyna Skórska1, Katarzyna Zabłocka-Słowińska1, Anna Prescha1, Konrad Pawełczyk2, Monika Kosacka3, Irena Porębska3, Halina Grajeta
1Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 3Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płuc, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 1. ZWIĄZKI BIOAKTYWNE ZIELONEJ KAWY JAKO INHIBITORY MNOAMINOOKSYDAZY A ZMIENIAJSZĄCEJ APETYT
Joanna Grzelczyk, Grażyna Budryn
Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź, joanna.grzelczyk@edu.p.lodz.pl
 1. GOTOWOŚĆ FIZYCZNA DZIECKA A Czas i sposób rozszerzania diety
Monika Zielińska, Daria Masztalerz, Jadwiga Hamułka
Zakład Oceny Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
 1. OCENA SPOŻYCIA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW MINERALNYCH Z DIETĄ A STAN MINERALNY KOŚCI 
Joanna Bielecka1, Krystyna J. Gromkowska-Kępka, Monika Grabia1, Sylwia K. Naliwajko, Anna Puścion-Jakubik, Renata Markiewicz-Żukowska
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Bromatologii, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 1. SUPLEMENTACJA KWASU FOLIOWEGO U KOBIET Z POWIATU KALISKIEGO
Agnieszka Saran-Jagodzińska1, Karolina Żarnecka1
1Katedra Dietetyki i Kosmetologii  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w Koninie
 1. KAWA W ŻYWIENIU OSÓB DOROSŁYCH  Z  POWIATU TURECKIEGO
Agnieszka Saran-Jagodzińska1, Patryk Warchoł1
1Katedra Dietetyki i Kosmetologii  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koninie
 1. STĘŻENIE ALBUMIN WE KRWI JAKO WSKAŹNIK STANU ODŻYWIENIA W PRAKTYCE DIETETYKA
Gabriel Kowalczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 1. PREBIOTCZNE DESERY MROŻONE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z ZABURZONYM METABOLIZMEM WEGLOWODANÓW
Magda Falih, Grażyna Budryn, Radosław Mostowski
Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii I Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, 90-924, Łódź, Polska
 1. DIETA ROŚLINNA A STANDARDOWE CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Izabela Kwiatkowska, Michalina Nawrot, Kalina Maćkowiak, Anna Blacha,  Marcin Nowicki, Miłosława Zowczak- Drabarczyk, Alicja Brożek
Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 1. SZACOWANIE CAŁKOWITEGO POTENCJAŁU ANTYOKSYDACYJNEGO RACJI POKARMOWYCH W ASPEKCIE PROFILAKTYKI CHORÓB CYWILIZACYJNYCH
Justyna Kintop, Urszula Nasuta, Kacper Szewczyk, Magdalena Górnicka
Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 1. ROLA ROŚLINNYCH ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH (FITOZWIĄZKÓW) W EPIGENETYCZNEJ CHEMOPREWENCJI RAKA PIERSI – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH BADAŃ IN VITRO.
Justyna Jałmużna1,2,a, Ewa Lukas1,2,a, Anna Klimczak-Bitner1,2Agnieszka Kaufman-Szymczyk1,2, Katarzyna Lubecka1,2
1Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, 2Studenckie Koło Naukowe Nutriepigenomiki, Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, aRówny udział w pracy wskazanych autorów.
 1. EPIGENETYCZNE BIOMARKERY OTYŁOŚCI
Aneta Szmel1,2,aAngelika Grzyb1,2,aAgnieszka Kaufman-Szymczyk1,2, Katarzyna Lubecka1,2
1Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, 2Studenckie Koło Naukowe Nutriepigenomiki, Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, aRówny udział w pracy wskazanych autorów.
 1. POLSKI RYNEK SUPLEMENTÓW WYBRANYCH ROŚLINNYCH ESTROGENÓW (FITOESTROGENÓW) W APTEKACH/SKLEPACH INTERNETOWYCH – ŚWIADOMOŚĆ POTENCJALNEGO KONSUMENTA.
Anna Cichus1,2,a, Maja Maciaszczyk1,2,a, Kornelia Wiśniewska1,2,aAgnieszka Kaufman-Szymczyk1,2, Katarzyna Lubecka1,2
1Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, 2Studenckie Koło Naukowe Nutriepigenomiki, Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, aRówny udział w pracy wskazanych autorów.
 1. ROLA FITOESTROGENÓW (ROŚLINNYCH ESTROGENÓW) W WALCE Z OTYŁOŚCIĄ? – PRZEGLĄD WYBRANYCH BADAŃ IN VIVO.
Larysa Hadasch1,2,a, Paulina Kozłowska1,2,a, Oliwia Nieć1,2,aAgnieszka Kaufman-Szymczyk1,2, Katarzyna Lubecka1,2
1Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, 2Studenckie Koło Naukowe Nutriepigenomiki, Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, aRówny udział w pracy wskazanych autorów.
 1. INTERNETOWY RYNEK PROBIOTYKÓW I/LUB PREBIOTYKÓW W POLSCE - "WYZWANIE WYBORU KONSUMENTA".
Paulina Hejak1,2,a, Julia Ławrynowicz1,2,a, Joanna Komorowska1,2,aAgnieszka Kaufman-Szymczyk1,2, Katarzyna Lubecka1,2
1Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, 2Studenckie Koło Naukowe Nutriepigenomiki, Zakład Chemii Biomedycznej, Katedra Biochemii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska, aRówny udział w pracy wskazanych autorów.
 1. DIETA O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU i WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI CHOLESTEROLU ZMIENIŁA POZIOM KWASU MASŁOWEGO W MODELU SZCZURZYM
Monika Szewczyk1, Paula Halecka1, Małgorzata Sarna1, Robert Budawski1, Dominika Maciejewska1, Joanna Palma1, Daniel Styburski1, Marta Skórka1, Maja Czerwińska1, Patrycja Kubczyńska2, Joanna Hołowko1, Magdalena Popik1, Damian Matyniak1, Aleksandra Fryda1, Karolina Skonieczna-Żydecka1, Ewa Stachowska1
1 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
 1. PORÓWNANIE UŻYTECZNOŚCI WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW ANTROPOMETRYCZNYCH W OCENIE ZABURZEŃ LIPIDOWYCH
  U PACJENTÓW Z NIEAKTYWNYM GRUCZOLAKIEM NADNERCZA.
Joanna Kowalska1,  Iwona Zieleń–Zynek1, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska1
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 1. OCENA ŻYWIENIA DZIECI W LUBELSKICH PRZEDSZKOLACH NA PODSTAWIE JADŁOSPISÓW Z SEZONU WIOSENNO-LETNIEGO
Justyna Libera1, Katarzyna Banach2, Paulina Skorek3, Paweł Glibowski2
1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, 2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, 3Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków
 1. OCENA ZACHOWAŃ ŻYWIENIOWYCH I WIEDZY NA TEMAT POPRAWNEJ DIETY WŚRÓD UCZNIÓW POZNAŃSKICH LICEÓW
Michalina Nawrot1, Izabela Kwiatkowska1, Ewelina Wierzejska2
1Studentki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 1. FUNKCJE WYKONAWCZE A NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY: PRZEGLĄD LITERATURY
Paula Mamrot, Tomasz Hanć
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Antropologii, Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
 1. ZNACZENIE BIAŁKA W LECZENIU DIETETYCZNYM OTYŁOŚCI U OSÓB STARSZYCH-STUDIUM PRZYPADKU
Alina Niezgódka​1​ , Roma Krzymińska-Siemaszko​2
1Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Gerontologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 


 
Zapraszamy wszystkich dietetyków, studentów oraz pozostałych uczestników do prezentacji prac własnych podczas sesji: ustnej i posterowej na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w Łodzi w dn. 6-7 kwietnia 2018r.
 
W pliku do ściągnięcia (poniżej) znajdują się wszelkie wytyczne do przygotowania streszczeń publikowanych w książce konferencyjnej, prezentacji oraz posterów.
 
W sesji prac własnych może wziąć udział każdy uczestnik konferencji, który zarejestruje się na konferencję oraz dokona stosownej opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie. Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się zarówno prace oryginalne jak i poglądowe. Każda z prac zostanie oceniona przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję. 

 
TERMINARZ
16.02.2018r.- przekazanie streszczeń przygotowanych do druku na adres e-mail: konferencja@psdiet.pl
28.02.2018r.- ogłoszenie prac i plakatów przyjętych do prezentacji podczas konferencji
15.03.2018r.- przekazanie prezentacji do wygłoszenia podczas konferencji na adres e-mail: konferencja@psdiet.pl
06-07.04.2018r.- wygłoszenie wykładu oraz prezentacje plakatów zgodnie z harmonogramem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki
 

 
WYSTĄPIENIA
Harmonogram wystąpień szczegółowo zostanie przedstawiony w planie najpóźniej na początku marca 2018r. Podczas sesji wykładowej prac własnych uczestników obowiązuje czas wystąpienia 12 minut. Po każdym wykładzie przewidziane są 3 minuty na pytania Komisji i uczestników Konferencji. Podczas sesji posterowej uczestnicy zobowiązani będą do obecności przy przygotowanych plakatach naukowych i udzielaniu odpowiedzi uczestnikom konferencji podczas przerwy kawowej drugiego dnia Konferencji.
Pliki do pobrania:copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net