Sesja prac własnych
Lista prac własnych przyjętych do wygłoszenia podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica

Poniżej prezentujemy listę prac zakwalifikowanych do wygłoszenia podczas sesji prac własnych VI Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki. 
 
Część prac została zakwalifikowana inaczej aniżeli wynika to z wcześniejszego zgłoszenia. Prosimy zatem o informacje od KAŻDEGO z autorów (jeśli dana praca ma więcej niż jednego autora wystarczy informacja od jednego reprezentanta) z potwierdzeniem udziału w sesji do której została zakwalifikowana praca do dn. 04.03.2016r. na adres aantczak@psdiet.pl. W przypadku braku takiej informacji praca zostanie wykreślona z programu. W przypadku rezygnacji również prosimy o kontakt.
 
 
SESJA WYSTĄPIEŃ USTNYCH

1. Stosowanie wybranych preparatów witaminowych i mineralnych przez chorych przebywających na oddziale onkologicznym
Anna Czekajło, Malwina Madalińska, Anna Kawicka, Dorota Różańska, Bożena Regulska-Ilow, Tomasz Kłaniewski, Andrzej Szuba

2. Celiac Dietary Adherence Test i Standardized Dietitian Evaluation - nowe testy służące do oceny przestrzegania diety bezglutenowej przez pacjentów z celiakią
Katarzyna Gładyś,Zdzisława Kochan, Marek Guzek, 

3. Wegetarianizm i weganizm w sporcie wytrzymałościowym
Małgorzata Jachacz-Łopata, Daniela Milka, Wirginia Likus, Grzegorz Bajor, Karolina Sieroń-Stołtny 

4. Zwyczaje żywieniowe pacjentek z chorobą Hashimoto a redukcja masy ciała
Katarzyna Kowalcze

5. Pacjent otyły metabolicznie z prawidłową masą ciała – wyzwanie dla współczesnego dietetyka?
Katarzyna Pastusiak, Juliusz Przysławski

6. Analiza wybranych markerów stresu oksydacyjnego w moczu osób o podwyższonej aktywności fizycznej w relacji do deklarowanego poziomu spożycia owoców i warzyw
Krystyna Pogoń, Piotr Pogoń, Magdalena Dyja, Paulina Syc, Magdalena Muszyńska  

7. Psychologiczne czynniki ryzyka dla niepomyślnego przebiegu terapii otyłości u dorastających dziewcząt
Leszek Putyński

8. Optymalna strategia poprawy parametrów antropometrycznych i biochemicznych w grupie byłych sportowców
J. Hołowko, M. Czerwińska, D. Maciejewska, K. Ryterska, K. Jakubczyk, M. Banaszczak,  P. Wysokiński, K. Ficek, K. Wilk, E. Stachowska


SESJA POSTEROWA
1. „Zjadłam tylko kosteczkę czekolady, a moja nadwaga jest rodzinna”, czyli o tym, ile prawdy mówią kobiety zapytane o ich sposób odżywania
Emilia Zawieja, Agata Ziółek

2. Śniadanie szczecińskiego maratończyka- profil zawodnika
Nina Konecka, Justyna Kikut, Weronika Klimczyk, Justyna Kałduńska, Małgorzata Szczuko

3. Fitoterapia w chorobach autoimmunologicznych
Lena Replin, Anna Izydorczak, Katarzyna Kowalcze

4. Spożycie wapnia i witaminy D u osób zdrowych i z nadciśnieniem
A. Sadurska, A. Franczyk, K. Stolarz-Skrzypek, D. Czarnecka 

5. Ocena aktywności antyoksydacyjnej diety młodych dorosłych z uwzględnieniem najistotniejszych źródeł przeciwutleniaczy oraz poziomu spożycia witamin antyoksydacyjnych
Kamila Kulesza

6. Mulberry leaf extract decreases digestion and absorption of starch in healthy subjects - a randomized, placebo-controlled, crossover study
Jan Józefczuk, Klaudia Malikowska, Aleksandra Glapa, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Jan Krzysztof Nowak, Joanna Bajerska, Aleksandra Lisowska, Jarosław Walkowiak

7Aktywność fizyczna a profil iryzyny oraz glypican-4 – nowopoznanych predyktorów powikłań metabolicznych u osób z sarkootyłością
Teresa Grzelak, Marcelina Sperling, Marta Pelczyńska, Krystyna Czyżewska

8. Stężenie adipoliny we krwi a powikłania metaboliczne u otyłych osób
Marcelina Sperling, Teresa Grzelak, Marta Pelczyńska, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Krystyna Czyżewska

9. Rola żywności funkcjonalnej w chemoprewencji nowotworów sutka
Joanna Grupińska, Teresa Grzelak, Maria Iskra

10. Uwarunkowania suplementacji kwasu foliowego w okresie prekoncepcyjnym
M. Zielińska, D. Mazurek, M. Bronkowska, J. Hamułka

11. Czy wysiłek fizyczny może wpływać na zmianę reabsorbcji fluoru do kości?
J. Hołowko, K. Jakubczyk, D. Maciejewska, E. Stachowska

12. Stosowanie wybranych suplementów w okresie prokreacji
Dominika Mazurek, Monika Zielińska, Jadwiga Hamułka, Monika Bronkowska

13. Niedobory witamy D3 u kobiet w populacji polskiej
Małgorzata Jachacz-Łopata, Daniela Milka, Wirginia Likus, Grzegorz Bajor, Karolina Sieroń-Stołtny

14. Ocena powszechności stosowania suplementów diety przez studentów kierunków medycznych
Daniela Milka, Wirginia Likus, Kamila Gromek, Małgorzata Jachacz-Łopata, Grzegorz Bajor

15. Stan odżywienia i stan funkcjonalny pacjentów ze stwardnieniem rozsianym- doniesienia wstępne
Aleksandra Ulatowska, Magdalena Milewska

16. Biodostępność suplementu polifenoli zielonej kawy modyfikowana oddziaływaniem z żywnością
Grażyna Budryn, Donata Zaczyńska, Artur Budryn

17. Suplementacja w diecie ketogennej
Anna Świecka

18. Postrzeganie gotowości niemowlęcia do rozszerzania diety w grupie matek stosujących metodę Beaby-Led Weaning
Małgorzata Jackowska

19. Bezpieczeństwo żywieniowe hydrokoloidów w świetle polskiego i unijnego ustawodawstwa
Nicola Szeja, Klaudia Lasok, Gabriela Wanat , Jagoda Rydelek

20. Programowanie metaboliczne a ryzyko otyłości i jej powikłań w wieku dorosłym
Agata Krasińska, Bogda Skowrońska, Piotr Fichna

21. Zastosowanie mleka z banku mleka kobiecego w suplementacji pokarmu biologicznej matki
Olga Barbarska, Monika Zielińska

22. Suplementy diety wspomagające koncentrację w diecie krakowskich studentów
Krystyna Pogoń, Magdalena Muszyńska, Piotr Pogoń, Magdalena Lisak

23. Wykorzystanie prozdrowotnych składników żywności i suplementów diety w insulinooporności
Joanna Cichowska

24. Programowanie żywieniowe- wpływ odżywiania w ciąży na zdrowie dziecka
Hanna Pudło, Jagoda Rydelek, Gabriela Wanat, Malwina Respondek

25. Stężenie różnych form witaminy D i białka wiążącego witaminę D a występowanie wykładników zespołu metabolicznego u osób otyłych 
Marta Pelczyńska, Teresa Grzelak, Marcelina Sperling, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Krystyna Czyżewska
Zapraszamy wszystkich dietetyków, studentów oraz pozostałych uczestników do prezentacji prac własnych podczas podczas swój sesji: ustnej i posterowej na VI Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w Łodzi w dn. 1-2 kwietnia 2016r.
 
W pliku do ściągnięcia (poniżej) znajdują się wszelkie wytyczne do przygotowania streszczeń publikowanych w książce konferencyjnej, prezentacji oraz posterów.
W sesji prac własnych może wziąć udział każdy uczestnik konferencji, który zarejestruje się na konferencję oraz dokona stosownej opłaty konferencyjnej w wyznaczonym terminie. Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się zarówno prace oryginalne jak i poglądowe. Każda z prac zostanie oceniona przez powołaną specjalnie do tego celu Komisję. 

 
TERMINARZ

 
30.01.2016r.- przekazanie ostatecznego tematu wygłaszanego wykładu lub prezentowanego plakatu, wraz z ogólnym konspektem wystąpienia.
05.02.2016r.- przekazanie konspektów i streszczeń przygotowanych do druku na adres e-mail: 
aantczak@psdiet.pl
15.02.2016r.- ogłoszenie prac i plakatów przyjętych do prezentacji podczas konferencji
21.03.2016r.- przekazanie plakatów naukowych przygotowanych do druku na adres e-mail: aantczak@psdiet.pl
28.03.2016r.- przekazanie prezentacji do wygłoszenia podczas konferencji na adres e-mail: 
aantczak@psdiet.pl
1-2.04.2016r.- wygłoszenie wykładu oraz prezentacje plakatów zgodnie z harmonogramem VI Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki


 
WYSTĄPIENIA
 
Harmonogram wystąpień szczegółowo zostanie przedstawiony w planie najpóźniej w połowie marca 2016r. Podczas sesji wykładowej prac własnych uczestników obowiązuje czas wystąpienia 12 minut. Po każdym wykładzie przewidziane są 3 minuty na pytania Komisji i uczestników Konferencji. Podczas sesji posterowej uczestnicy zobowiązani będą do obecności przy przygotowanych plakatach naukowych i udzielaniu odpowiedzi uczestnikom konferencji podczas przerwy kawowej drugiego dnia Konferencji.
 
 
Pliki do pobrania:copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net