Redakcja
Kontakt z redakcją:
           e-mail: czasopismo@psdiet.pl
                        prenumerata@psdiet.pl
                 tel.: +48 730 880 999 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 15.00)

Redaktor naczelny: 
            mgr Kamil Gwozdowski

Redaktor merytoryczny:
            mgr Wojciech Kosakowski

Redaktor językowy:
            dr Katarzyna Badowska

Korekta stylistyczna i językowa: 
            dr Katarzyna Badowska

Skład i przygotowanie do druku:
            mgr Agnieszka Gałązka-Kaczmarek

Prenumerata: 
            mgr Agnieszka Caban

Dział promocji: 
            mgr Agnieszka Caban
        copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net