Rada naukowa
Rada Naukowa Polish Journal of Nutrition:
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Klinika Chorób Wewnętrznych i Dabetologii w Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Janusz KsiążykKierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;
Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński - Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych;
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością;
Prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak- Kierownik Zakładu Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Prof. dr hab. n. med. Halina WekerKierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;
Dr inż. Krzysztof Durkalec-Michalskiadiunkt w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net