Aktualności

24 styczeń 2013
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów prac własnych do wygłoszenia w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w dn. 05.04.2013r.
Tak jak co roku, również podczas tej edycji III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki istnieje możliwość zgłoszenia własnego wystąpienia podczas sesji II zjazdu. Przewidziany czas prezentacji to 15 minut. Wszystkie nadesłane propozycje będą poddawane ocenie merytorycznej na każdym etapie kwalifikacji do wystąpienia (przesłania tematu, prezentacji, czy streszczenia). 

Warunkiem dopuszczenia do wygłoszenia pracy jest pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej, a także przewodniczącego Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Leszka Czupryniaka. Wygłoszenie referatu w trakcie konferencji jest również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie audio-video prelekcji i jej udostępnianie na łamach serwisu www.psdiet.pl na zasadach licencji Creative Commons. Ponadto prelegent zobowiązuje się również udzielić Stowarzyszeniu licencji na publikacji jego prezentacji multimedialnej oraz streszczeń w książce konferencyjnej.

Termin nadsyłania propozycji prac upływa z dniem 15.02.2013r.

Istnieje możliwość publikacji streszczenia osób, które nie będą zakwalifikowane do wygłoszenia prelekcji w trakcie konferencji.

Prelegenci wygłaszający prace własne w trakcie konferencji nie są zwolnieni z konieczności rejestracji swojego uczestnictwa, a także dokonywania stosownych opłat konferencyjnych. 

Mile widziane jest, aby tematyka zgłaszanych prac dotyczyła tematyki poruszanej podczas pozostałych sesji zjazdu, natomiast nie jest to warunek konieczny.

Pozostałe niezbędne informacje znajdują się w pliku pdf do ściągnięcia.
Autor: Kamil Gwozdowski

Pliki do pobrania:
Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net