Congressus Dietetica 2016

4 luty 2016
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1986. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, medycyny sportowej oraz geriatrii. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku. W 2005 roku otrzymał powołanie na stanowisko kierownika Kliniki Geriatrii Katedry Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Na dorobek naukowy składa się kilkaset publikacji oraz doniesień naukowych. Odbywał wiele staży, szkoleń i stypendiów krajowych i zagranicznych m.in.1983 - Kantonsspital Basel (Szwajcaria), 1985 - Royal Hallamshire Hospital w Sheffield (Wielka Brytania); 1993 - Service de Médecine du Sport, l'Hôpital Edouard-Herriot (Dr Elisabeth Brunet-Guedj) oraz Service de Pathologie Cardio-Vasculaire, l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes (Dr R. Brion) w Lyonie (Francja); 1994-1996 - Service de Médecine Gériatrique, Centre Hospitalier Lyon-Sud (Dr Marc Bonnefoy) oraz w Laboratoire de Physiologie de l’Exercice Université CLAUDE BERNARD (Pr Jean-René Lacour) w Lyonie (Francja).

W latach 2003-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w 2008 roku został Dziekanem tego Wydziału, którą to funckje sprawuje do dziś. Ponadto jest wieloletnim członkiem Komisji Geriatrii i Gerontologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Komisji Biologii Starzenia Polskiej Akademii Nauk, Rad Naukowych czasopism: Gerontologia Polska oraz Geriatria Polska, Rady Programowej Medycyny Sportowej oraz zespołu ds. Geriatrii przy Ministrze Zdrowia RP.  W przeszłości był członkiem grupy roboczej ds. Prewencji w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008. Czynnie uczestniczy w procesie dydaktycznym Uczelni oraz kształceniu podyplomowym. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Laureat wielu nagród naukowych indywidualnych i zespołowych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net