Aktualności

7 luty 2015
w sprawie regulacji prawnej zawodu dietetyka.

Szanowni Państwo,

w ciągu ostatnich dni, zaobserwować można było duże poruszenie wśród dietetyków ze względu na pojawiające się doniesienia o możliwym wprowadzeniu nowej specjalizacji lekarskiej, jaką miałaby być obesitologia. Obecnie rola dietetyków, jako specjalistów z zakresu żywienia jest w Polsce marginalizowana, a niekiedy wręcz traktowana lekceważąco przez wiele środowisk lekarskich i pielęgniarskich. Sytuacja dietetyka w Polsce znamiennie różni się od pozycji tego zawodu w wielu krajach na świecie, w których dietetyk stanowi ważny, a niekiedy kluczowy element zespołu terapeutycznego. Często zapomina się o tym, że dietetyk nie jest wyłącznie przedsiębiorcą, ale posiada w systemie ochrony zdrowia niezwykle ważną misję, jaką jest profilaktyka i leczenie poprzez  wprowadzanie zmian w sposobie odżywania pacjentów. Przyczyn obecnego stanu rzeczy można upatrywać przede wszystkim w braku świadomości społeczeństwa o roli żywienia w zachowaniu zdrowia jak i braku precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących zawodu dietetyka. Jak wiemy obecnie każdy, może założyć gabinet dietetyczny i świadczyć usługi doradztwa żywieniowego, niezależnie od posiadanych kwalifikacji. 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków postanowił podjąć zdecydowane działania mające na celu poprawę sytuacji dietetyków w polskim systemie ochrony zdrowia. W celu rozpoczęcia, niewątpliwie długiej i trudnej, walki o nasz zawód zamierzamy:

a) w najbliższym tygodniu odbyć spotkanie z Panią Poseł na Sejm Małgorzatą Niemczyk, członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości;

b) skierować wnioski do podmiotów odpowiedzialnych o udzielenie informacji publicznej dotyczących stanu prac nad regulacją zawodu dietetyka w Polsce;

c) skierować wniosek do podmiotu odpowiedzialnego o udzielenie informacji publicznej w sprawie planów wprowadzenia specjalizacji lekarskiej: obesitologii;

d) napisać list otwarty do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji zawodu dietetyka, którego szczegółowy plan zostanie przedstawiony po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe wnioski;

e) zorganizować specjalny panel dyskusyjny podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, poświęcony regulacji prawnej zawodu dietetyka. Formuła panelu przewiduje zaproszenie m.in. przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Ministerstwa Zdrowia, Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, czy Wyższych Uczelni.

Pragniemy zachęcić wszystkich dietetyków i studentów do zaangażowania się w rozpowszechnianie powyższych działań. Najtrudniejszym zadaniem, jakie dziś stoi przed nami to pokazanie jedności i spójności naszego środowiska. Osoby identyfikujące się z powyższymi działaniami oraz celami, jakie stawia przed sobą nasza organizacja, zachęcamy do poszerzania grona członków Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków i aktywną pracę na rzecz rozwoju dietetyki. Na zakończenie pragniemy zapewnić, że powyższe działania nie są jedynymi, jakie zamierzamy podjąć, ale stanową kilka pierwszych kroków do celu, jakim jest poprawa sytuacji dietetyka w Polsce. Zapraszamy również do zgłaszania wszelkich uwag, sugestii, czy propozycji, tak, aby nasze działania były jak najskuteczniejsze.
 
Z poważaniem,
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków

Komentarze (2)

8 marzec 2015, 23:06:00
Dietetyk- zawód z przyszłością? Mam nadzieję, że na V Konferencji pojawią się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dietetyki (szkoda, że w oświadczeniu na swojej stronie piszą "Jak dotychczas żadna organizacja zrzeszająca dietetyków nie zwróciła się do PTD z propozycją współpracy w tym zakresie"), a IŻŻ organizuje szkolenie „Przyszłość poradnictwa dietetycznego w Polsce” i co dalej? Informacja o chęci stworzenia specjalizacji obesitologii przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością jest wielkim rozczarowaniem. Czy jako wykształceni dietetycy z doświadczeniem nie możemy być wsparciem i uzupełnieniem leczenia otyłości? Czy nie możemy działać współnie dla dobra pacjentów? Wspólna praca lekarzy, psychologów, psychodietetyków i dietetyków jest najlepszym wyjściem. Lekarz -obesytolog przecież nie będzie układać diet dla każdego pacjenta, a porady dietetyczne u dietetyków jak do tej pory nie są refundowane. I jak pacjent ma uzyskać kompleksową pomoc? W tym względzie wiele musi się zmienić, ale trzeba rozmawiać i znaleźć kompromis dobry dla wszystkich. Liczę, że wszelkie wspólnie podjęte działania sprawią, że zawód dietetyka nie odejdzie do przeszłości i pacjenci doczekają się należnej opieki i pomocy.
Autor: porcjazdrowia
8 luty 2015, 21:25:37
Jeśli potrzebujecie pomocy, bardzo chetnie się włączę, walczmy razem o kontrakty z NFZ, żeby nasze świadczenia były dostępne dla większości ludzi a nie tylko tych którzy są w stanie prywatnie skorzystać z leczenia żywieniowego....pozdrawiam mgr Bogusława Bueschke
Autor: bogunia_b
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net