O nas
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków jest jedną z najnowszych i zarazem jedną z największych organizacji skupiających dietetyków i specjalistów z zakresu żywienia w Polsce. Jako główny cel naszego działania stawiamy sobie dbanie o interesy i kwalifikację dietetyków w Polsce. W swoich działaniach staramy się promować dietetykę jako ważny element leczenia jak i podstawę codziennego funkcjonowania. Podejmowane przez nas przedsięwzięcia, na niespotykaną dotąd skale promują zawód dietetyka jako profesję medyczną.

W osiąganiu celów statutowych pomagają nam następujące przedsięwzięcia:
  • Coroczna Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica (od 2011 roku)
  • Wydawanie czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
  • Prowadzenie portalu branżowego PSDIET.PL
  • Realizacja projektów i zadań publicznych
Jednym z najważniejszych narzędzi jest utworzenie bazy specjalistów z zakresu żywienia, tak aby każda osoba chcąca skorzystać z usług dietetyka mogła potwierdzić jego kompetencje w naszej wyszukiwarce.

Zapraszamy do zapisów do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz aktywnego uczestnictwa w jego działaniach.

copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net