Komitet naukowy

9 październik 2017
Absolwentka kierunku lekarskiego, a obecnie doktorantka na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Aktualnie kończy specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, którą realizowała w Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu. Zainteresowania naukowe dotyczą obszaru nauk medycznych, szczególnie onkologii i diabetologii oraz zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń metabolizmu glukozy a nowotworzeniem. Członek Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net