Artykuły
17 październik 2012
Autor: dr n. med. Iwona Pietrzak
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W ciągu ostatnich dziesięcioleci odnotowano wzrost zachorowalności na cukrzycę u dzieci i młodzieży. Ponad 90% przypadków stanowi cukrzyca typu 1, spowodowana autoimmunologiczną destrukcją produkujących insulinę komórek beta wysp trzustkowych. Pozostała część pediatrycznych pacjentów diabetologicznych cierpi na inne typy cukrzycy – np. cukrzycę typu 2 czy cukrzycę monogenową. Celem leczenia chorych na cukrzycę dzieci i młodzieży jest uzyskanie przez nich około normoglikemii, prewencja ostrych i przewlekłych powikłań choroby oraz zapewnienie prawidłowego rozwoju psycho-somatycznego. Zalecenia dietetyczne dla dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę wg. rekomendacji ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) z 2009 r.
 
1. Zalecenia dietetyczne dla chorych na cukrzycę dzieci i młodzieży są takie jak dla ich zdrowych rówieśników.
 
2. Podaż energii i niezbędnych składników odżywczych powinna umożliwić pacjentom prawidłowy rozwój, uzyskanie i utrzymanie należnej masy ciała, a także ochronę przed powikłaniami choroby.
 
3. Węglowodany powinny pokrywać ok. 50% dobowego zapotrzebowania kalorycznego, białka 0-15%, tłuszcze – do 35%.
 
4. Model żywienia – pory spożywania i wielkość posiłków, zależy od stosowanej przez pacjenta metody insulinoterapii. Konwencjonalna insulinoterapia wymaga stałych pór posiłków i ilości zawartych w nich węglowodanów. Funkcjonalna insulinoterapia (metoda wielokrotnych wstrzyknięć i ciągły podskórny wlew insuliny) umożliwia większą swobodę życia chorych – dowolną porę posiłków i zawartość w nich węglowodanów.
 
5. Wysiłek fizyczny, zarówno krótkotrwały jak i długotrwały, wymaga doraźnej modyfikacji diety.
 
6. Niespodziewany ubytek masy ciała może być u pacjentów diabetologicznych nie tylko skutkiem dodatkowych chorób (np. celiakii), ale także wynikiem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych – redukcji/omijania dawek insuliny.
 
7. U chorych na cukrzycę typu 2 leczenie dietetyczne stanowi element postępowania niefarmakologicznego, którego celem jest redukcja masy ciała pacjenta i zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.
 
8. W skład zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad chorym na cukrzycę pacjentem pediatrycznym powinien wchodzić dietetyk, posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie.
 
Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net