Aktualności

15 maj 2015
Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Dietetyki w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.


DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 ul. Warszawska 26a,
35-959 Rzeszów
tel. (017) 872 19 41, (017) 872 19 42

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Dietetyki w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzone Ustawą z dnia 1 października 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.


Wykaz wymaganych dokumentów:

• podanie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu magistra,
• wykaz publikacji,
• udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.


Wymagania dodatkowe:

• mgr dietetyki
• dobra znajomość języka angielskiego


Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego,
35-959 Rzeszów,
ul. Warszawska 26a (pok. 2)

w terminie do 1 czerwca 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net