Inne wydarzenia

21 sierpień 2014
Konkurs – zorganizowany przez Akademię Dietetyki – skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia oraz studentów i absolwentów studiów II stopnia, kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, jak również innych pokrewnych kierunków studiów zainteresowanych żywieniem. Sądzimy, iż konkurs nasz przyczyni się do poszerzenia zainteresowania ww. kierunkami, wzbogacając zarazem rynek pracy. Konkurs przewiduje aż sześć laureatów i nagród głównych, którymi są miesięczne, płatne staże w Akademii Dietetyki.
Akademia Dietetyki ogłasza ogólnopolski Konkurs na najciekawszy artykuł popularnonaukowy poświęcony naukom o żywieniu człowieka i dietetyce. 
 
DLA KOGO?
  • absolwentów studiów I stopnia,
  • absolwentów i studentów studiów II stopnia kierunku dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, oraz innych pokrewnych kierunków studiów zainteresowanych żywieniem.

ZADANIE

Zadaniem konkursowym jest napisanie ciekawego artykułu popularnonaukowego z zakresu dietetyki, bądź nauk o żywieniu człowieka, na temat wybrany przez autora. Do Konkursu będą przyjmowane prace w języku polskim, o objętości od 4 do 6 tysięcy znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami tworzenia pracy poglądowej. Autor musi w niej zawrzeć piśmiennictwo, natomiast może umieścić tabele, wykresy i schematy.

TERMINY

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać już od 25 sierpnia do 22 października 2014r.
Pracę konkursową należy wysłać na adres j.bukowski@akademiadietetyki.pl

NAGRODY

Autorzy najlepszych i najciekawszych sześciu artykułów zostaną nagrodzeni miesięcznym płatnym stażem organizowanym przez Akademię Dietetyki.
Nagrodzone i wyróżnione prace opublikowane zostaną na portalu akademiadietetyki.pl. 
Ponadto wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni laureaci Konkursu otrzymają plansze edukacyjne pomagające profesjonalnie i skutecznie wspomóc proces przeprowadzania edukacji żywieniowej.


więcej na www.akademiadietetyki.pl


Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net