Konferencje

18 sierpień 2015
Polskie Towarzystwo Dietetyki bardzo serdecznie zapraszy dietetyków, lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematem na konferencję poświęconą problemom dietoprofilaktyki i leczenia dietetycznego otyłości.
PROGRAM

 Sesja I: Epidemiologia, przyczyny i profilaktyka otyłości w systemie ochrony zdrowia
 • Epidemiologia otyłości w Polsce i na świecie
 • Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z otyłością
 • Profilaktyka i leczenie otyłości w systemie zdrowia publicznego w Polsce i Europie
Panel dyskusyjny: Kompleksowa opieka nad pacjentem otyłym wyzwaniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia
 
Sesja II: Dietoterapia otyłości
 • Leczenie otyłości wieku dziecięcego
 • Opieka dietetyczna nad pacjentem bariatrycznym
 • Problemy otyłości współistniejącej w innych jednostkach chorobowych
 • Polskie standardy leczenia zachowawczego otyłości u dorosłych – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dietetyki 2015
Sesja III: Skuteczność postępowania dietetycznego w leczeniu otyłości 
 • Prezentacje prac badawczych i przypadków klinicznych
 
MIEJSCE
Hotel Marriott
Al. Jerozolismkie 65/79
Warszawa

TERMIN
10 pażdziernika 2015 roku

ORGANIZATORZY
Polskie Towarzystwo Dietetyki
Ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
 
OPŁATY
 • 100 zł – członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki (warunek: opłacona składka)
 • 130 zł – pozostali uczestnicy
 • 250 zł – każdy uczestnik zgłaszający wystąpienie (bez wydruku lub z wydrukiem artykułu w monografii/Czasopiśmie „Dietetyka”)
 • 250 zł – każdy uczestnik zgłaszający artykuł do publikacji w monografii naukowej (bez prezentacji pracy)
REJESTRACJA
 • Rejestracja uczestnictwa do 20.09.2015 r. na stronie internetowej www.ptd.org.pl (Zakładka Konferencje -> Standardy 2015 -> Rejestracja)
 • Zgłoszenie doniesienia naukowego oraz przesłanie streszczenia do 31.07.2015 r., przesłanie manuskryptu do recenzji do 31.08.2015 r. na adres ptdbiuro(at)wp.pl. O zakwalifikowaniu pracy do programu konferencji decyduje Komitet Naukowy. Decyzje zostaną wydane do dnia 10.08.2015 r.
 • Opłata za uczestnictwo do 20.09.2015 r. lub w ciągu 7 dni od terminu włączenia doniesienia w program Konferencji. (O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność uiszczenia opłaty, a nie kolejność zgłoszeń)

więcej...

źródło:http://ptd.org.pl/standardy-2015

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net