Komitet naukowy
VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DIETETYKI


Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak


Skład Komitetu Naukowego: 


Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia - Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich.
Dr hab. med. prof. nadzw Ewa PilarskaKierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej, Gdański  Uniwersytet Medyczny.
Dr hab. Iwona Traczyk- Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dr hab. n. biol. Krzysztof Waleron - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej,  Gdański Uniwersytet  Medyczny
Dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek- Kierownik Zakładu Dietetyki, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego.
Dr n. med. Maria Cichalewska-Studzińska- Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. Magdalena Dudzińska - Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii.
Dr Katarzyna Lubelska- Pracownia Mikroskopii Konfokalnej, Zakład Biologii
Komórki, Narodowy Instytut Leków.
Dr n. med. Radosław Magierski- Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Dr Joanna Myszkowska-Ryciak- Zakład DietetykiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr inż. Sylwia Przybylska - Katedra Technologii Żywności, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Dr n. med. Paweł Salwa – I Klinika Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. 
Dr n. ekon. lek. med. Dorota Małgorzata Wydro - Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Redaktor Naczelna  i wydawca Academy of Aestehtic and Anti-Aging Medicine.
Mgr inż. Grzegorz Dąbrowski - Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców     Roślinnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Mgr inż. Małgorzata Jackowska- Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Fundacja Promocji Karmienia Piersią 
Mgr Damian Parol- dietetyk, wykładowca.
Mgr Urszula Somow - Fundacja Szkoła na Widelcu.
Mgr Hanna Stolińska-Fiedorowicz - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net