Komitet naukowy
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DIETETYKI

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Skład Komitetu Naukowego: 


Prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz Kierownik Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Katedry Nauk Przyrodniczych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


Prof. dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn - Kierownik Zakładu Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Prof. dr hab. n. med. Ewa Brzezińska- Błaszczyk - Kierownik Zakładu Immunologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. n. med Joanna Ciosek - Kierownik Zakładu Badań Neuropeptydów, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska - Kierownik Pracowni Immunologii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" 


Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska - Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Prof. dr hab. n. med. Maria Iskra - Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej Collegium Chemicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Jan Jeszka- Kierownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka oraz
Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Dr hab. Małgorzata Drywień - Zakład Oceny Żywienia Katedry Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie


Dr hab. n. med. Paweł Płudowski
 - Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 


Dr n. o zdr. Marta Dąbrowska-Bender - Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Dr inż. Krzysztof Durkalec-Michalski - Katedra Higieny Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Dr n. med. Katarzyna Neubauer - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 - Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie


Dr n. o zdr. Regina Wierzejska - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie


Dr n. med. mgr chemii Marcin Zawadzki - Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Mgr Ewa Ehmke vel. Emczyńska-Seliga - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie


Mgr Jadwiga Kryczyk-Kozioł - Zakład Bromatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 


Mgr Hanna Stolińska-Fiedorowicz - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 


Mgr Ewa Trusewicz - abslolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego
 
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net