Congressus Dietetica 2016

21 styczeń 2016
Dr hab. n. med. Paweł Płudowski-  adiunkt w Z akłdzie Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. 
 
Temat wykładu: Rekomendacje suplementacji witaminą D- które wybrać i dlaczego?
Sesja: Zastosowanie suplementów w dietetyce medycznej
Doktor habilitowany nauk medycznych  w zakresie biologii medycznej. Adiunkt Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, artykułów poglądowych, rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. Był kierownikiem i wykonawcą wielu grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, grantów wewnętrznych IP-CZD i zadań statutowych IP-CZD. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych – wygłaszając prelekcje oraz zdobywając nagrody i wyróżnienia za prezentowane prace. Jest autorem zaleceń zapobiegania niedoborom witaminy D w Europie centralnej oraz założycielem EVIDAS – Europejskiego Towarzystwa Witaminy D (European Vitamin D Association). Główne kierunki pracy naukowo-badawczej obejmują zagadnienia z zakresu metabolizmu tkanki kostnej, metabolicznych schorzeń tkanki kostnej, metod nieinwazyjnej oceny wytrzymałości mechanicznej kości i ryzyka złamań oraz analizy składu ciała i stopnia rozwoju biologicznego w populacji wieku rozwojowego. Od kilku lat interesuje się  klasycznymi i nieklasycznymi efektami działania witaminy D3 oraz oceną statusu zaopatrzenia ustroju w witaminę D, jak również znaczeniem właściwego zaopatrzenia w witaminę D w profilaktyce schorzeń kostno-mięśniowych i innych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net