Congressus Dietetica 2014

13 marzec 2014
Prof. dr hab. Grażyna Cichosz- pracownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością na Wydziale Nauk o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Temat wykładu: Aktywne składniki mleka w prewencji chorób dietozależnych
Sesja: Żywność, a dietetyka, 04.04.2014r.
 
Specjalista z zakresu technologii mleczarskiej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Doświadczony dydaktyk, aktualnie realizuje wykłady z przedmiotów: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Współczesne trendy w technologii mleczarskiej, Współczesne trendy w technologii bioproduktów (studia magisterskie), Technologia mleczarska – zagadnienia wybrane (studia doktoranckie) oraz Dodatki funkcjonalne do żywności (Makrokierunek – Wydział Bioinżynierii Zwierząt). D

orobek naukowy (publikowany w większości w czasopismach medycznych) dotyczy głównie prozdrowotnych właściwości tłuszczu mlekowego oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z konsumpcji tłuszczów roślinnych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net