Congressus Dietetica 2014

23 styczeń 2014
Prof. Dr hab. Zdzisława Libudzisz- Dyrektor Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii oraz kierownik Zakładu Mikrobiologii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Tematyka wykładu: Żywotność probiotyczna– najnowsze doniesienia
Sesja: Żywność, a dietetyka, 04.04.2014r.
Członek Komitetu Mikrobiologii (1993-2007), Komitetu Nauk o Żywności (1996- ) Polskiej Akademii Nauk. Jej specjalnością naukową jest mikrobiologia i technologia żywności. Szczególnie interesuje się żywnością funkcjonalną oraz bakteriami probiotycznymi.
 
Była opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich, inżynierskich i podyplomowych. Wypromowała 13 doktorów. Pod Jej promotorstwem jest wykonywane obecnie dalszych 5 prac doktorskich.
 
Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz wykazuje również intensywną aktywność szkoleniową, organizując wiele konferencji, sympozjów oraz kursów dla zainteresowanych problematyką mikrobiologiczną  w przemyśle

Autorka lub współautorka około 350 publikacji z zakresu mikrobiologii technicznej i technologii żywności, 4 rozdziałów w podręcznikach zagranicznych, 12 patentów, 5 zgłoszeń patentowych, autorka lub współautorka oraz współredaktorka podręczników z “Mikrobiologii technicznej” (2000, 2007, 2008), książki „Mikroorganizmy w żywności i żywieniu” (2006) oraz 2 monografii „Bakterie fermentacji mlekowej”. Kierownik lub wykonawca ponad 40 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo oraz fundusze unijne. Brała udział, jako ekspert, w pracach Pilotażowego Programu Foresight w polu Zdrowie i Życie.
 
Wyróżniona nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego oraz Techniki, Ministra Edukacji Narodowej,  Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem Komisji Edukacji  Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem WIPO w kategorii “Najlepsza Kobieta Wynalazczymi” (2009).

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net