Congressus Dietetica 2014

21 styczeń 2014
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością.
Temat wykładu: Bioaktywne substancje jaj oraz ich zastosowanie jako nutraceutyki
Sesja: Żywność, a dietetyka, 04.04.2014r.

Specjalista w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, a w szczególności:
 
-technologii procesowych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu przetwórstwa jaj,
-innowacyjnych technologii w produkcji suplementów diety
-zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
 
W działalności naukowej wiodącym obszarem badań są bioaktywne substancje pozyskiwane z jaj do celów nutraceutycznych i biomedycznych, z uwzględnieniem wdrażania innowacyjnych technologii. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca izolacji aktywnych substancji z białka jaja, co było i jest przedmiotem projektów finansowanych przez Ministerstwo. Aktualnie w obszarze dużych zainteresowań pozostaje technologia izolacji fosfolipidów z żółtka jaja. Ostatnio realizowane badania obejmują biologicznie aktywne peptydy treści jaja i ich zastosowanie biomedyczne oraz w suplementach diety.

Członek World’s Poultry Science Association (WPSA), Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Członek Societas Humboltiana Polonorum (w latach 2001-2004 pełniący funkcję przewodniczącego organizacji), członek Komitetu Nauk o Żywności PAN, reprezentujący Polskę w grupie Ambasadorów European Food Technology Nutrition. Od 2007 roku przewodniczący Rady Klastra NUTRIBIOMED.
 
Dorobek naukowy: Jest autorem ponad 400 pozycji, w tym ponad 180 oryginalnych prac twórczych, ponad 10 podręczników i monografii, ponad 30 patentów i zgłoszeń patentowych. Brał czynny udział w ponad 50 konferencjach Międzynarodowych i ponad 100 konferencjach krajowych. Kierownik i/lub uczestnik w charakterze głównego wykonawcy w 18 grantach naukowych, naukowo-wdrożeniowych, edukacyjnych i na rzecz gospodarki regionalnej. 

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net