Komitet Naukowy
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DIETETYKI

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Klinika Chorób Wewnętrznych i Dabetologii w Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Skład Komitetu Naukowego: 

Prof. dr hab. n. med   Janusz KsiążykKierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia I Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

 
 
Prof.  dr hab. n. med.  Jarosław Walkowiak- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 

Prof. dr hab. n. med   Halina Weker- Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Prof. dr hab. n. med  Hanna Szajewska- Kierownik kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek - Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 

Prof. dr hab. n. med Ewa Małecka-Tenderakierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska- Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznegow Łodzi
 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Ciosek- Zakład Badań Neuropeptydów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 


Dr n. med. Agnieszka Zachurzok- Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dzięcięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
 


Dr n. med. Witold Klemarczyk- Zakład Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 


lek. Aneta Górska ‒ Kot - Ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Warszawie

 

Mgr Hanna Stolińska
- dietetyk kliniczny, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie


Mgr Emhke vel Emczyńska-  dietetyk  w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie


Mgr  Aleksandra Żyła- dietetyk w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
 

mgr Klaudia Łochocka -  dietetyk, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 


Mgr Ewa Jagodzińska- dietetyk, wykładowca WSEIiI w Poznaniu

 

Mgr Jakub Sobiecki- dietetyk, członek zespołu badawczego Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" we współpracy z Institute of Child Health, University College London


Mgr Małgorzata Desmond- dietetyk, specjalista medycyny żywienia, Institute of Child Health, University College London

Mgr Damian Parol- dietetyk, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 
 
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net