Komitet Naukowy
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DIETETYKI

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak - Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Klinika Chorób Wewnętrznych i Dabetologii w Katedrze Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Skład Komitetu Naukowego: 

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

Prof. Richard Mithen
Institute of Food Research (Norwich, UK), Leader of the Food and Health research programme

Prof. Dr hab. Zdzisława Libudzisz
-
Dyrektor Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii oraz kierownik Zakładu Mikrobiologii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej


Prof. dr hab. Grażyna Cichosz
- pracownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością na Wydziale Nauk o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 


Prof. dr hab. Józef KorczakKierownik Katedry Technologii Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska- Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Zakładu Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Prof. dr hab. Jan Jeszka – Kierownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka oraz Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Członek Zespołu Badawczego realizującego badania żywieniowe w projekcie Bioaktywna Żywność


Dr farm. Ewa Ignatowicz
- Katedra Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Dr Paula RavascoAdiunkt Żywienia, Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Główny Badacz w Instytucie Medycyny Molekularnej, Wydział Medycyny Uniwersytetu w Lizbonie


Dr n. med. Marek Kunecki
- Kierownik Centrum Leczenia Żywieniowego w WSS im. M. Pirogowa w Łodzi

Dr inż. Adam Kuzdraliński
-
biotechnolog, mikrobiolog żywności, genetyk, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr. inż. Tomasz Czernecki-
dietetyk, wieloletni pracownik naukowo-dydatktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr n. med. Jarosław Szefel
-
Adiunkt Zakładu Propedeutyki Onkologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej


Dr n. med. Katarzyna Lubecka-Pietruszewska- Zakład Chemii Biomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Dorota Kozłowska
- Dyrektor ds. legislacji w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców


Dorota Balińska-Hajduk- Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie JHARS


Dorota Minta- Psycholog kliniczny


Małgorzata Fejfer- Katedra Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Członek Zespołu Badawczego realizującego badania żywieniowe w projekcie Bioaktywna Żywność
 
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net