Informacje
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DIETETYKI
Congressus Dietetica

 
 
INFORMACJE ORGANIZATORA
organizator:
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź

termin:
1-2 kwietnia 2016 r.

miejsce:
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

 
liczba uczestników:
800 osób
 
TEMATYKA
1. Choroby autoimmunologiczne – wyzwanie współczesnej dietetyki
2. Zastosowanie suplementacji w dietetyce medycznej

 
KOSZT UCZESTNICTWA*
 
a) płatność do dn. 19.02.2016r.
-160,00 zł- studenci oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
-230,00 zł-pozostale osoby

b) płatność po 19.02.2016r.:
-200,00 zł- studenci i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
-270,00 zł- pozostali uczestnicy

 
 
* Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają wliczone 23% podatku VAT

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr:
 
23 1090 2705 0000 0001 2962 0828
 
Dane do przelewu:
Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
ul. Turoszowska 25, 91-025 Łódź
 
W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko- VI OKD 2016
 
DANE ORGANIZATORA
 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki
ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź
 
KONTAKT
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź
 
kontakt z mediami i sponsorzy
e-mail: wkosakowski@psdiet.pl
 
zapisy, faktury, sesja prac własnych
e-mail: aantczak@psdiet.pl
 
 

copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net