Informacje

 


ORGANIZATOR    
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
ul. Wileńska 38,  94-011 Łódź

TERMIN
7 listopada 2015r.

MIEJSCE
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 ul. Pomorska 251,
 92-213 Łódź
Aula "1000"

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
500-600 osób

WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.psdiet.pl w zakładce "zapisy
  • Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym prze Organizatora.
Liczba    miejsc    ograniczona !!
 
Uwaga! W przypadku większej liczby uczestników aniżeli ilość przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu na konferencje decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność rejestracji.
 
KOSZT UCZESTNICTWA

Opłaty uczestnictwa w konferencji Trends in Dietetics wynoszą:

  do 25.09.2015.  po 25.09.2015r.
  • studenci
  • osoby będące członkami PSD (mający opłaconą aktualną składkę członkowską)
110,00 zł 140,00 zł
  • pozostali uczestnicy nie będący członkami PSD
150,00 zł 180,00 zł


Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr:
 
23 1090 2705 0000 0001 2962 0828
 
Dane do przelewu:
Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
ul. Turoszowska 25, 91-025 Łódź
 
W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko- TID 2015
 
KONTAKT 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Komitet Organizacyjny Ogólonpolskiej Konferencji Naukowej Trends in Dietetics
ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź

kontakt z mediami i współpraca: s.ataniel@psdiet.pl

zapisy, płatności i rachunki e-mail: aantczak@psdiet.pl

sponsorzy: e-mail: kgwozdowski@psdiet.pl
      
 
                

                
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net