Informacje


Polskie Stowarzyszenie Dietetyków


zaprasza na zjazd naukowo-szkole
niowy

"Żywienie oraz suplementacja w wybranych sportach siłowych i szybkościowo-siłowych"

 
INFORMACJE ORGANIZATORA


ORGANIZATOR:                                Polskie Stowarzyszenie Dietetyków

MIEJSCE:                                           Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64, 90-553 Łódź 

TERMIN:                                             15 -16 listopada 2014 roku

LICZBA UCZESTNIKÓW:                 30 osób

GRUPA DOCELOWA:                       Szkolenie skierowane do dietetyków, spacjalistów z zakresu żywienia oraz osób                                                                 ze znajomością podstaw żywienia.WARUNKI UCZESTNICTWA
 
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
  • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.psdiet.pl w zakładce "zapisy"
  • Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

Uwaga! W przypadku większej liczby uczestników aniżeli ilość przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność rejestracji.
 


KOSZT UCZESTNICTWA
 
  • 390 zł uczestnicy będący członkami PSD (mający opłaconą składkę członkowską za 2014 rok)
  • 490 zł pozostali uczestnicy

Cena szkolenia obejmuje:
  • dwudniowe uczestnictwo w zjeździe naukowo-szkoleniowym
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe i lunch na dwa dni szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo 
Opłatę należy uiścić do dn. 31.10.2015r. na rachunek bankowy nr:
 
61 1090 2705 0000 0001 1983 5075
 
Dane do przelewu:
 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków 
ul. Wileńska 38
94-011 Łódź
 
 
 
KONTAKT
 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
ul. Wileńska 38,
94-011 Łódź

 
zapisy i płatności
 
Aneta Antczak
e-mail: aantczak@psdiet.pl
 
Sandra Ataniel
 e-mail: s.ataniel@psdiet.pl

 
rachunki, sponsorzy
 
Kamil Gwozdowski
e-mail: kgwozdowski@psdiet.pl
 copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net