Informacja

ORGANIZATOR    
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
ul. Piotrkowska 67/18U
90-422 Łódź


TERMIN
4 listopada 2017r.

MIEJSCE
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 ul. Pomorska 251,
 92-213 Łódź
Aula "1000"

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
500-600 osób

WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.psdiet.pl w zakładce "zapisy
  • Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym prze Organizatora.
Liczba    miejsc    ograniczona !!
 
Uwaga! W przypadku większej liczby uczestników aniżeli ilość przewidzianych miejsc o zakwalifikowaniu na konferencje decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność rejestracji.
 
KOSZT UCZESTNICTWA

Opłaty uczestnictwa w konferencji Trends in Dietetics wynoszą:

  do 25.09.2017.  po 25.09.2017r.
  • studenci
  • osoby będące członkami PSD (mający opłaconą aktualną składkę członkowską)
110,00 zł 140,00 zł
  • pozostali uczestnicy nie będący członkami PSD
150,00 zł 180,00 zł


Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr:
 
28 1090 2705 0000 0001 2962 0835
 
Dane do przelewu:
Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
ul. Turoszowska 8, 91-025 Łódź
 
W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko- TID 2017
 
KONTAKT 
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Komitet Organizacyjny Ogólonpolskiej Konferencji Naukowej Trends in Dietetics
ul. Piotrkowska 67/18, 90-422 Łódź

kontakt z mediami i współpraca: aszczepanik@psdiet.pl

zapisy, płatności i rachunki : aszczepanik@psdiet.pl

sponsorzy: wkosakowski@psdiet.pl
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net