Konferencje

19 sierpień 2016
W imieniu Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej zapraszam do udziału w drugim zjeździe towarzystwa, które odbędzie się 30 września oraz 1 października 2016 r. w Warszawie.  Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni wykładowcy, znakomici naukowcy oraz dietetycy z różnych części świata, przedstawią najnowsze doniesienia ze świata nauki oraz podzielą się swoim bezcennym doświadczeniem w zakresie współpracy ze sportowcami.
 
 PLAN
 
 • Nutritional interventions to maintain immunity in athletes  - dr Glen Davison
 • Gość spejcalny - Otylia Jędrzejczak
 • The role of protein in weight loss and maintenance -  prof. Kevin Tipton
 • Weight making in combat sports  -  Mark Ellison
 • Guidelines for recognizing, assessing and treating athletes with energy deficiency associated with the Female Athlete Triad - prof. Mary Jane de Souza
 • Guidelines for recognizing, assessing and treating athletes with energy deficiency associated with the Female Athlete Triad -  prof. Mary Jane de Souza
 • How to efficiently publish in sports medicine and exercise journals: an Editor's expierience
 • How to combine being a scientist and practitioner - dr James Morton
 • Nutrition of professional cyclists: case-study of TeamSky team -  dr James Morton
 • Nutritional support for exercise-induced injuries   -  prof. Kevin Tipton
 • Stratieges to minimize central fatigue during endurance exercise in the heat  -  prof. Romain Meeusen
 • Is bone loss reversible in exercising women with energy and estrogen deficiency associated with the Female Athlete Triad - prof. Mary Jane de Souza
 • Nutritional support for exercise-induced injuries   -  prof. Kevin Tipton
 • Role of dietitian in football team -  Mark Ellison
Wykłady gości zagranicznych będą tłumaczone na język polski (symultanicznie).
 
MIEJSCE
Centrum Olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

TERMIN
30 września oraz 1 października 2016 roku

ORGANIZATORZY
Polskie Towarzystwo Dietetyki Sportowej

REJESTRACJA
formularz rejestracyjny

OPŁATY

WCZESNA REJESTRACJA DO 17 SIERPNIA
 
 • Członkowie PSD (Osoby zrzeszone w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków) - 349 zł
 • Studenci i doktoranci (Dotyczy studentów do 26 rż. oraz doktorantów do 30 rż). - 399 zł
 • Pozostali - 449 zł
PÓŹNA REJESTARCJA PO 17 SIERPNIA 2016 r.!
 
 • Członkowie PSD (Osoby zrzeszone w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków) - 399 zł
 • Studenci i doktoranci (Dotyczy studentów do 26 rż. oraz doktorantów do 30 rż). - 449 zł
 • Pozostali - 549 zł
REJESTRACJA PO 28 WRZEŚNIA
 • Wszyscy 649 zł

UWAGA! 
O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Organizatora, a nie data rejestracji Uczestnika.Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 28 września 2016 r. Po tym terminie istnieje możliwość wzięcia udziału w konferencji wyłącznie poprzez uiszczenia pełnej opłaty (649 zł) na miejscu konferencji. Uczestnikom dokonującym rejestracji po 28 września 2016 r. oraz na miejscu konferencji nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.
Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
- wstęp na sesje naukowe,
- książkę abstraktów,
- identyfikator,
- lunch,
- personalizowany ceryfikat uczestnictwa w konferencji.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
- rejestracja,
- dokonanie opłaty na konto Organizatora,
- akceptacja regulaminu uczestnictwa.


 
więcej...

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net