Aktualności

7 wrzesień 2012
W dniach 23-24 marca 2012 r. w odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy wsparciu Organizacji Studenckich oraz Władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W dniach 23-24 marca 2012 r. w odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy wsparciu Organizacji Studenckich oraz Władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Udział w konferencji wzięło ponad 500 uczestników, zarówno studentów jak i dietetyków. Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, władz Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz goście specjalni - Profesor Anne de Looy z University of Plymouth, a także Profesor Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Na konferencję przybyli również, w licznym gronie, pracownicy naukowi z wyższych uczelni z całej Polski. Uroczyste otwarcie obrad miało miejsce 23 marca 2012 r. o godzinie 9.00. Przybyłych gości powitali m.in. Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski (Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu), Profesor Anne de Looy (University of Plymouth) oraz Kamil Gwozdowski (przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki).

Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się sesja wstępna, podczas której pierwszy referat dotyczący wydarzeń w dietetyce w 2011 roku wygłosił Kamil Gwozdowski. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja konferencji prowadzona przez Prof. dr hab. n. med. Jana Chojnackiego oraz dr Annę Brytek-Materę. Obrady tej sesji dotyczyły przede wszystkim wykorzystania aspektów psychologii we współczesnej dietetyce. Po zakończeniu pierwszej sesji uczestnicy udali się na obiad, a zaraz po jego zakończeniu swój pierwszy wykład przeprowadziła Profesor Anne de Looy, opowiadając o kompetencjach i zadaniach dietetyka. Sesja druga konferencji poprowadzona została przez mgr Michała Wintera oraz Tomasza Chudzika. Sesja ta poświęcona była zagadnieniom biznesowym we współczesnej dietetyce i pracy dietetyka. Na zakończenie tej sesji, swoją bogatą ofertę produktową mogli zaprezentować uczestnikom główni sponsorzy tegorocznej konferencji. Po zakończeniu obrad wszyscy zgromadzeni udali się na uroczystą kolację, a następnie na spotkanie integracyjne do klubu studenckiego Medyk. Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja prowadzona przez Prof. dr hab. n. med. Joannę Ciosek oraz Dr hab. n. med. Grażynę Klupińską. Sesja ta poświęcona była zagadnieniom kontrowersji we współczesnej dietetyce. Podczas tej sesji prelegentami byli goście specjalni tj. Prof. Anne de Looy oraz Prof. Dr hab. n. med. Jan Lubiński.

Sesja czwarta poprowadzona została przez Panią Mgr Annę Zielińską oraz Mgr Katarzynę Łokieć. Podczas obrad tej sesji prezentowane były prace własne uczestników konferencji. Powyższe pracę oceniała Komisja w składzie: Dr hab. n. med. Grażynę Klupińską, Prof. dr hab. n. med. Krystyna Grzybowska oraz Prof. dr hab. n. med. Krystynę Fabianowską-Majewską. Po długich i burzliwych obradach Komisja wyłoniła ostatecznie najlepsze pracę, za które przyznano cenne nagrody. Zwyciężczynią w konkursie prac własnych okazała się Pani Angelika Kargulewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, za pracę dotyczącą najnowszych zaleceń żywieniowych dla pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit. Sponsorem nagród w czwartej sesji była firma Medkonsulting z Poznania. Zarówno uczestnicy jak i zaproszeni goście wyrazili chęć uczestnictwa w następnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, która z pewnością odbędzie się w marcu 2013 roku. Podczas przerw w obradach uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z materiałami oraz stoiskami pozostałych sponsorów m.in. firmy Medkonsulting, Oleofarm, AlproSoya, Sante, Ichem, Metabolic Balance, Cambridge Diagnostics, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Vivalavita, Taxi Plus, Wydawnictwa Termedia oraz księgarni Psyche.
Autor: Kamil Gwozdowski

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net