Congressus Dietetica 2017

22 luty 2017
Specjalista kardiolog, starszy asystent w I Klinice Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.  Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji.
Zainteresowania skupia wokół epidemiologii chorób układu sercowo-naczyniowego, telemedycyny a także diagnostyki i terapii obturacyjnego bezdechu sennego. Prowadzone badania obejmują również tematykę dotyczącą narządowych powikłań nadciśnienia tętniczego a w szczególności zwiększonej sztywności naczyń tętniczych, powikłań nerkowych i przerostu mięśnia lewej komory serca. Wyniki prac badawczych, głównie z zakresu hipertensjologii dr n. med. Paweł Salwa przedstawiał na międzynarodowych i krajowych kongresach m.in.: 23rd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection w Mediolanie, Kongresach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zjazdach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Warszawskich Dniach Kardiologii Akademickiej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net