Komitet naukowy

14 wrzesień 2017
Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członek Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) i Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.
Pracę doktorską pt. „Porównanie wpływu oleuropeiny oraz jej pochodnej oleaceiny na produkcję reaktywnych form tlenu oraz inne funkcje ludzkich neutrofili” obroniła w 2014 r. Jej zainteresowania dotyczą poszukiwania i wyjaśniania roli tradycyjnie stosowanych preparatów roślinnych lub składników diety w prewencji i leczeniu chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych. W związku z tym w ramach prowadzonych badań naukowych wykorzystuje modele, które pozwalają na ocenę aktywności biologicznej substancji roślinnych związanej szczególnie z redukcją czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy czy szeroko pojętego zespołu metabolicznego. Dotychczasowe badania skupiały się na ocenie aktywności biologicznej oleaceiny, składnika oliwy extra virgin, na modelu ludzkich neutrofili w warunkach in vitro. Wyniki tych badań pozwoliły na wskazanie kardioprotekcyjnej roli oleaceiny jako inhibitora uwalniania mediatorów stanu zapalnego.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net