Komitet naukowy

21 wrzesień 2017
Doradca żywieniowy, pracownik naukowy Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Ukończyła Wydział Farmaceutyczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz Wydział Nauk o Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jest też aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, w którym pełni funkcję sekretarza Oddziału Wrocławskiego. Współautorka badań nad oceną żywieniowych czynników ryzyka rozwoju chorób onkologicznych a także oceną stanu odżywienia oraz żywieniowego wspomagania terapii tych chorób. Aktualnie prowadzi badania z zakresu wpływu żywieniowych i poza żywieniowych czynników na potencjał antyoksydacyjny osób z chorobami onkologicznymi oraz współprowadzi adaptację i walidację narzędzia do oceny stanu odżywienia pacjentów przewlekle chorych PG-SGA na warunki polskie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net