Congressus Dietetica 2017

16 luty 2017
Katarzyna Lubelska – doktor nauk farmaceutycznych. Adiunkt w Pracowni Mikroskopii Konfokalnej, Zakładu Biologii Komórki Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 
Dorobek naukowy dotyczy głównie badania właściwości i mechanizmu działania substancji prozdrowotnych, w tym izotiocyjanianów. Współautorka wielu publikacji naukowych. Wyniki badań prezentowała na licznych krajowych i międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Główne zainteresowania badawcze dotyczą chemoprewencji chorób nowotworowych. Oprócz badań własnych zaangażowana we współprace z innymi krajowymi ośrodkami badawczymi. Zajmuje się również działalnością dydaktyczną.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net