Congressus Dietetica 2017

27 styczeń 2017
Dr inż. Sylwia Przybylska – adiunkt w Katedrze Technologii Żywności w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie technologii roślinnej, członek komisji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Pyrzycach.
Główne obszary działalności dydaktycznej: prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotów:  „Technologia roślinna”;  „Wybrane działy z technologii produktów roślinnych” i „Właściwości funkcjonalne surowców i produktów  roślinnych”. Szkolenie studentów i doktorantów z zakresu pomiaru i oceny barwy żywności. Opieka merytoryczna i naukowa w pracach magisterskich i inżynierskich, dotyczących m. in. oceny jakości surowców i produktów roślinnych, zmian barwy żywności, degradacji i stabilności barwników roślinnych i zastosowania wybranych barwników naturalnych do barwienia żywności.
 
Zainteresowania naukowo-badawcze: oznaczanie składników bioaktywnych w produktach pochodzenia roślinnego, a w szczególności barwników karotenoidowych (likopen i β-karoten). Ocena  zmian barwy żywności pod wpływem wybranych czynników technologicznych, z uwzględnieniem obróbek termicznych (blanszowanie, pasteryzacja, sterylizacja i ekstruzja). Badanie zawartości barwników naturalnych i właściwości przeciwutleniających w warzywach (marchwi, pomidorach) z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Prowadzenie prac badawczych, dotyczących wykorzystania barwników naturalnych (m. in. beta-karotenu, kurkuminy, koszenili) oraz surowców roślinnych (marchwi, pomidorów, dyni) w profilowaniu barwy żywności. 

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net