Komitet naukowy

14 wrzesień 2017
Lekarz, kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przewodnicząca Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN.
Autorka licznych publikacji naukowych w dziedzinie dietetyki i żywienia człowieka, w tym dotyczących epidemiologii chorób żywieniowozależnych. Główne obszary zainteresowań: dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób sercowo-naczyniowych, patogeneza otyłości, dietoprofilaktyka chorób nowotworowych, choroby Alzheimara i innych chorób dietozależnych, żywienie kobiet ciężarnych, programowanie wewnątrzmaciczne, epidemiologia żywienia.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net