Congressus Dietetica 2017

8 luty 2017
Krzysztof Waleron jest absolwentem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego.  Obecnie jest kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Gdańskiegi Uniwersytetu Medycznego.
Jako adiunkt Katedry Biotechnologii, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed budowal zespół naukowy oraz laboratorium zajmujące się biologią molekularną i taksonomią molekularną cyanobakterii.
Badania realizował we współpracy z zespołem Dr Nicole Tandeau de Marsac oraz Dr Rosmarie Rippka z Unité des Cyanobactéries Génétique et Biochimie des Microorganismes Institutu Pasteura w Paryżu.

Początkowo badania dotyczyły opracowania markerów umożliwiających wykrywanie, identyfikację i badanie zmienności genetycznej cyanobakterii bezpośrednio w próbach środowiskowych do monitorowania obecności i rozprzestrzeniania się toksycznych cyanobakterii w wybranych zbiornikach wodnych Polski Północnej. Nawiązał współpracę z dr Annick Wilmotte z Uniwersytetu w Liege. Uzyskał stypendium z Belgian Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs na 12 miesieczny staż podoktorski na  Uniwersytecie w Liege. Realizowal badania składu gatunkowego i bioróżnorodności cyanobakterii w próbach geologicznych Antarktydy, próbach gleby ze Spitsbergenu, badania zmienności genetycznej pikocyanobakterii w Oceanie Arktycznym. W 2003 roku wziął udział w programie MELISSA (Micro Ecological Life Support System Alternative). Badania te zainicjowały zainteresowanie cyanobakteriamu jadalnymi. Program Malissa na celu opracowanie alternatywnego systemu podtrzymywania życia w czasie długotrwałych misji kosmicznych. Uzyskał 12 miesięczne stypendium i fundusze na badania w Liege prowadzone w ramach programu Subside fédéral pour la recherche - Uniwersytet w Liege Belgia – SFR. Pracował nad projektem zastosowania markerów molekularnych, do sekwencjonowania wielu loci (MLST) w celu udoskonalenia taksonomii rodzaju Arthrospira. Uczestniczył w projektach sekwencjonowania genomów Arthrospira.

Poznanie sekwencji genomu umożliwiło lepsze zrozumienie fizjologii i potencjału metabolicznego tego ekstremofilnego mikroorganizmu. Obecnie badania dotyczą wpływu radiacji na różne szczepy Arthrospira. Prace te są prowadzone w rozpoczętym w 2016 roku projekcie współpracy dwustronnej z Flandrią, z Belgian Nuclear Research Centre SCK•CEN w Mol, Belgia.

Komentarze (0)

Brak komentarzy
powrót
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net