Członkowie HonorowiProf. dr hab. n. med. Jan Chojnacki

Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie.
Dr n. med. Magdalena Dudzińska

Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii.
 Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz 

Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier 

Kierownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Prof. Jan Jeszka

Kierownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka oraz Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia 

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich.Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka

Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

Kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

 

Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 Dr n. med.  Leszek Putyński

Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Kierownik kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek

Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prof. nadzw. dr hab. Halina Weker

Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.Dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek

Kierownik Zakładu Dietetyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net