Cele
Celem utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków było podnoszenie kwalifikacji oraz postrzegania zawodu dietetyka w Polsce. W swojej działalności staramy się umożliwiać każdej zainteresowanej osobie, rozwój osobisty oraz wpływ na kształtowanie profesji dietetyka w naszym kraju. W Polsce specjaliści z zakresu żywienia nie posiadają wiodących organizacji, które mogłyby dbać o szeroko pojęty interes dietetyka.


Zgodnie z aktualnym statutem, Stowarzyszenie posiada następujące cele działania:

1.  Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej  i specjalistycznej w zakresie dietetyki oraz innych nauk medycznych.
2.  Popieranie rozwoju nauki oraz świadomości w zakresie dietetyki wśród członków Stowarzyszenia oraz innych grup społecznych.
3.  Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
4.  Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej wśród różnych grup społecznych.
5.  Edukacja żywieniowa społeczeństwa w okresach zdrowia i choroby.
6.  Współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej.
7.  Przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce.
8.  Podnoszenie rangi zawodu dietetyka.
9.  Pomoc studentom kierunków medycznych w rozwoju naukowym oraz zawodowym.
10. Integrowanie środowiska dietetyków w Polsce i rozpowszechnianie informacji o osobach tej profesji wśród społeczeństwa.
11. Pomoc medyczna i terapeutyczna dla osób z chorobami układu pokarmowego, krwionośnego, wydalniczego, oddechowego, endokrynologicznego oraz osób z chorobami psychicznymi, nowotworowymi oraz ogólnoustrojowymi.
12.  Profilaktyka zdrowotna osób zdrowych, dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, osób z grup ryzyka chorób dziedzicznych.
copyright © 2012 Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
design by fast4net